Wdrożenie do produkcji zmodernizowanej elektroniki do wag X