Projekt elektronicznej jednostki sterującej systemem ABS do samolotu