Projekt pilotowy – możliwość zastosowania technologii IQRF