Pamięć RAM

  • Pamięć RAM (Random-access memory) – pamięć w postaci układu scalonego, lub zbudowana z wykorzystaniem układów scalonych. Pamięć ta pozwala na swobodny zapis i odczyt danych w dowolnej kolejności. Pamięć RAM jest zwykle najszybsza w systemie, jednak dane w niej zawarte są tracone po zaniku napięcia zasilania. Jest ona wykorzystywana do przechowywania bieżącego stanu wykonywanego programu, czyli jako pamięć danych. W pamięciach typu DRAM wartość każdego bitu pamiętana jest w postaci ładunku zgromadzonego w kondensatorze. Ładunek ten może zmieniać się samoczynnie w wyniku upływu, więc każda komórka powinna być odświeżona (odczytana i ponownie zapisana) co pewien czas w celu jej regeneracji. Czasami w celu ograniczenia poboru prądu przez mikrokontroler, lub w celu przyspieszenia programu kopiuje się cały program, lub jego fragment z pamięci nieulotnej do pamięci RAM, należy wtedy pamiętać, że zawartość pamięci RAM może być łatwo skasowana, więc nie może być ona jedynym miejscem przechowywania programu.