Pamięć FLASH

  • Pamięć FLASH – jest to jeden z typów pamięci ROM. Pamięć ta pozwala na swobodny odczyt danych w dowolnej kolejności, natomiast zapis jest utrudniony. Każdy zapis danych do pamięci Flash powinien być poprzedzony skasowaniem całego sektora, co stwarza ryzyko utraty części danych. Każdy sektor ma ograniczoną dopuszczalną liczbę zapisów, po której może ulec uszkodzeniu (zwykle od 1000 do 1000000 cykli).