BOM

  • BOM (inżynierskie zestawienie materiałów produktu) – zestawienia według którego będą zamawiane podzespoły i elemety produktu.
    W elektronice, BOM przedstawia listę komponentów stosowanych na płytce drukowanej.